Agbara bi ti igbaani

Agbara Olorun

Idemi mi ja

Iranlowo lati oke